UShops מביאים לכם את אמריקה עד הבית

לקוח BUY2USA? התחבר מכאן

שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
כתובת מייל
סיסמא 6-12 אותיות ומספרים
עוד מספר פרטים ואנו מסיימים...

מספר תעודת הזהות דרוש לנו לצורך שחרור החבילות שלך במכס, וזאת עפ"י הוראות המכס במדינת ישראל. המספר לא גלוי בשום שלב ונשמר במערכות המוצפנות שלנו לצורך זה בלבד.

מספר תעודת זהות
יישוב
כתובת \ רחוב \ ת.ד.*
* עבור כתובת שהיא ת.ד. יש להקליד את מספרה בלבד
מספר בית
כניסה (אם יש)
מספר דירה (אם יש)
מיקוד
טלפון (רצוי סלולרי)
יש לך כבר חשבון אצלנו? התחבר
Copyright © 2017. All rights reserved.