הודעה חשובה! הכתובת האמריקאית האישית שלך השתנתה   לפרטים >>
0

תנאי שימוש

אנא קרא תנאי שימוש אלו בקפידה. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה הינך מאשר כי אתה כפוף לתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנכללים כמשתמע. היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע משימוש באתר. 
לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.

1. יישום תנאי השימוש - 

תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") חלים אך ורק בעת שימושך באתרי האינטרנט, האפליקציות והשירותים אונליין ("האתרים") של CHECKBOX LLC, שותפות המאוגדת תחת חוקי מדינת דלוואר, ארה"ב ובאתר האינטרנט שלה, הוא אתר USHOPS או כל חברה הקשורה בה. תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם USHOPS בגין מוצרים ו/או שירותים. אם הינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת USHOPS בגין הפרות של תנאי השימוש.

2. הגדרות - 

שירותי "ייבוא אישי" או "שירותים": שירותי משלוח, כמשמעותם בסעיף 5 להלן ש- USHOPS מאפשרת למשתמשיה לבצע. 

 1. "מוצר": כל דבר המוצע למכירה ב"אתרים", הכולל אבל אינו מוגבל למכשירים, בגדים, הנעלה, צעצועים, אביזרים, תקליטורים, DVD וכולי. 
 2. "האתר": האתר בכתובת www.ushops.co.il

3. תיקון חד-צדדי של תנאי השימוש על-ידי הודעה אליך -

 1. USHOPS שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש המופיעים באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי. USHOPS מתחייבת להודיע לך כאשר תנאי השימוש השתנו באמצעות אי-מייל או על ידי פרסום התנאים החדשים/המתוקנים באתר ופרסום אודות שינויים אלו באתר.
 2. כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי/התיקון באתר ויחול על כל האתרים ועל כל פעולות או מחדלים שהתרחשו אחרי כניסתו של השינוי/תיקון לתוקף.
 3. הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ"ל.
 4. המשך שימושך באתרים אחרי פרסום של שינויים או תיקונים מאשר את הסכמתך לשינויים או תיקונים אלו.
 5. לכן, עליך להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליך.
 6. היה ואינך מסכים לתנאי השימוש החדשים/המתוקנים, אינך רשאי להמשיך ולהשתמש באתר ועליך להימנע משימוש באתר.

אם יש לך שאלות בקשר לשימוש באתרים, אנא פנה ל- USHOPS באמצעות טופס יצירת קשר.

4. מדיניות פרטיות -

אנא ראה סעיף מדיניות פרטיות למידע כיצד USHOPS אוספת, משתמשת וחושפת פרטים מזהים אישיים אותם היא מקבלת מהמשתמשים.

5. ערוצי מכירה ושירות -

רכישת מוצרים ושירותים מאתר זה תחולק לשני (2) ערוצים:

 1. רכישת מוצרים שהוזמנו עבורך מיצרנים וספקי צד שלישי באמצעות אתר USHOPS. מכירות אלו מכונות "מכירות ישירות." התנאים הרלוונטיים למכירות ישירות מופיעים בסעיף 6 להלן.
 2. מוצרים שאתה רוכש באופן עצמאי באמצעות אתרי צד שלישי. כלומר, מאתרים שאינם מנוהלים על ידי USHOPS אך USHOPS מקצה לך כתובת ייעודית למשלוח המוצרים הנרכשים על ידך בתוך ארצות הברית. רכישה כזו מכונה "שירותי ייבוא אישי". התנאים הרלוונטיים לשירותי ייבוא אישי מופיעים בסעיף 7 להלן.

6. תנאי מכירה - מכירות ישירות -

 1. כל רכישות המוצרים המתבצעות במסגרת המכירות הישירות מאת אתרי צד ג' מתבצעות על ידי CHECKBOX LLC, הבעלים והמנהלת של USHOPS. תנאי השימוש שלהלן חלים על כל רכישה מאת CHECKBOX LLC למעט במידה וישנו הסכם בכתב אחר בינך ובין USHOPS החורג מתנאי השימוש, כולם או חלקם.
 2. תנאי שימוש אלו כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת בכתב בכל זמן ולשיקול דעתה הבלעדי של USHOPS. על ידי הזמנת מוצר באתרים, הינך מקבל ומסכים לתנאי השימוש.
 3. מלבד המפורט בכתב בהסכם אחר בינך ובין USHOPS, תנאי השימוש שלהלן אינם ניתנים לשינוי ו/או לתיקון באמצעות השימוש במסמכים אחרים. כמו כן, כל רכישה מותנית בהסכמתך לתנאי השימוש.
 4. פתיחת חשבון: כשאתה רוכש באמצעות USHOPS, תתבקש לפתוח חשבון כחלק מתהליך הרכישה. הנך אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך ואתה נושא באחריות מלאה על כל פעילות המתרחשת בחשבון שלך. במידה ותאבד ו/או תשכח את השם משתמש ו/או הסיסמא שלך, תוכל לקבל סיסמא חדשה באתר או לפנות לל- USHOPS באמצעות טופס יצירת קשר ונשלח לך את המידע הנדרש באמצעות אימייל.
 5. הזמנות מוצרים: כל הזמנה של מוצר אינה ניתנת לביטול וכפופה לאישור מאת USHOPS .USHOPS שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה כלשהיא ו/או להגביל, מבחינה כמותית, את ההזמנה. הזמנתך לא תיחשב כמאושרת עד ש- USHOPS תשלח את המוצר המוזמן, וזאת על אף שקיבלת אישור הזמנה כלשהו מאת USHOPS. הזמנתך תהווה הסכמה מלאה לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אנא אל תבצע את ההזמנה.
 6. תנאי משלוח ומדיניות:
  1. עלות המשלוח ההתחלתית ללא הנחות ומבצעים היא $14.9. עלויות המשלוח הרגילות מפורטות במחירון המשלוחים והשירותים הלוגיסטיים שמפורסם באתר בקישור זה
  2. עבור חבילות מעל למשקל פיזי של 35 קילו תתווסף עלות הובלה מיוחדת בגובה $35 לדמי המשלוח.
  3. אנחנו משתדלים לבצע כל הזמנה למוצרים בחנות או בשירות "קונים עבורך" בתוך 2 ימי עסקים.
  4. ימי העסקים שלנו הינם יום ראשון עד יום חמישי, 09:00 עד 17:00, זמן ישראל.
  5. ​כל סוגי המשלוחים יבוצעו ע"י חברת שילוח מוכרות ובהתאם למועדי המשלוחים של אלו. עבור הזמנות שבוצעו בשירות "קונים עבורך" ו/או דרך החנות המקוונת שלנו, מועד יציאת החבילה מהמרכז הלוגיסטי יהיו בהתאם לסוג המשלוח שנבחר ובמידה והמוצר/ים אינו/ם מצריך/ים אישורי ייבוא.
  6. ​משלוח חסכוני מיועד לחבילות החל מ- 0.5 קילו משקל פיזי או נפחי ומעלה. המשלוח אינו מיועד לחבילות המכילות זוג אחד בלבד של נעליים.
  7. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ו/או להחליף את חברת המשלוח לחברה אחרת הגובה אותו מחיר או מחיר שווה. אם נדרש משלוח דחוף, אנא ציין זאת בהזמנה.
  8. כל הזמנה נשלחת מ- FOB Shipping Point.
  9. בעלות על המוצרים מועברת בעת משלוח המוצר ואין ל- USHOPS אחריות על עיכובים או בעיות מרגע משלוח המוצר.
  10. כל נזק ו/או אובדן בעת המשלוח מכוסה על ידי ביטוח ש- USHOPS רוכשת עבור לקוחותיה.
 7. עמלות שחרור: 
  1. במשלוח מהיר ובמשלוח חסכוני מתחת ל- 15 קילו, עמלת שחרור החבילה מהמכס תהיה $3.5 עבור חבילה המכילה מוצרים בשווי של $75 ועד $999.99 ו- $75 עבור חבילה המכילה מוצרים בשווי של מעל $1000.
  2. במשלוח חסכוני מעל 15 קילו כל חבילה תהיה מחויבת בעמלת שחרור של $75.
  3. כל חבילה שתידרש לבדיקה בהתאם להחלטת המכס תחויב בעמלת שחרור בגובה $75 וללא קשר לעלות המוצרים בחבילה.
  4. שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה בנתב"ג יחויבו בעלות שחרור של 150.
 8. מיסים, מכס, מע"מ אגרות והיטלים: USHOPS אינה אחראית לא למיסים, מכסים, מע"מ, אגרות ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח על ידי הרשויות הישראליות. הינך האחראי הבלעדי להיטלים אלו ומחויב לפעול ע"פ הנחיות מכס ישראל בכל הקשור לגירעונות מס, קנסות, היתריי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול, אגרות, היטלים וכיוצ"ב. 
  שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה בנתב"ג יחויבו בעלות שחרור פרטני של 150₪.
 9. חישוב המיסוי: 
  1. בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, תחשיב המיסים יבוצע מסכום הכולל את עלות חשבונית הספק ו- $5 לכל קילו של החבילה.
  2. חישוב המיסוי יבוצע לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י מכס ישראל.
  3. הן במשלוח מהיר והן במשלוח חסכוני תקבע עלות המיסים הסופית במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ. זאת בהתאם לנוהל שחרור חבילות באמצעות חברות הבלדרות במשלוח מהיר ונוהל שחרור בסוג שירות "שילוח" במשלוח חסכוני ובהתאם לרשימון המכס.
  4. במשלוח מהיר ומשלוח חסכוני הפטור בייבוא אישי מתשלום מיסים הינו עבור מוצרים עד לעלות של $75. עבור מוצרים בעלות של $500 ומעלה יבוצע חיוב מיסים מלא לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
 10. ​​תנאי שימוש "קונים עבורך":​
  1. ​​בשירות קונים עבורך יירכש המוצר הספציפי המשויך ללינק שהוזן למערכת ע"י הלקוח. בחירת המוצר חלה על הלקוח ובאחריותו הבלעדית.
  2. באחריות הלקוח לבדוק את תאימות המוצר למתח החשמל בארץ, ברכישות בגדים והנעלה יש לבדוק תאימות מידות וצבעים.
  3. לפני ההזמנה יש לבדוק האם ייבוא המוצר מותנה בצירוף אישוריי ייבוא. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לשאלות ותשובות - תקנות ומיסים.
  4. USHOPS אינה אחראית על טיב המוצר ותנאי האחריות החלים עליו.
  5. התשלום כולל את מחיר המוצר, עלות משלוח פנימית, מס מקומי בניו ג'רזי, המרת מטבע, ביטוח ודמי טיפול במשלוח, מיסי ייבוא, אגרות והיטלים, עלות השילוח לארץ וההפצה עד בית הלקוח.
  6. המיסים כוללים את עלויות עמלת הסליקה ועמילות המכס. יתכנו שינויים במיסוי במעמד שחרור החבילה.
  7. בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, תחשיב המיסים יבוצע מסכום הכולל את עלות חשבונית הספק ו- $5 לכל קילו של החבילה.
  8. ​הן במשלוח מהיר והן במשלוח חסכוני תיקבע עלות המיסים הסופית במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ בהתאם לנוהל שחרור חבילות במשלוח ימי ו/או אווירי ובהתאם לרשימון המכס.
  9. העלות הסופית בשירות זה נקבעת ע"פ נתונים מאת www.amazon.com. במידה ומחיר המוצר משתנה באתר www.amazon.com וללא שליטתנו, יתכנו פערים בעלות הסופית של ההזמנה שביצעת.
  10. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות של חוסר במלאי באתר www.amazon.com, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, ניצור קשר עם הלקוח באמצעות דוא"ל לעדכון בנוגע להמשך הרכישה.
  11. זמני אספקת ההזמנה עד לבית הלקוח תלויים בזמינות המלאי ב- www.amazon.com ובצירוף זמן המשלוח לארץ עפ"י סוג המשלוח שנבחר ע"י הלקוח.
  12. תנאי המשלוח והמדיניות בגינם יחולו בהתאם לאמור בסעיף 6 f iv לעיל.
  13. ניתן לבטל/להחזיר מוצרים שנרכשו בשירות זה בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של USHOPS ושל ספקי Amazon מהם נרכשו המוצרים.
 11. מדיניות ביטולים: ​ניתן לבטל כל הזמנה מהחנות המקוונת ובשירות "קונים עבורך" בטווח של יום עסקים ממועד התשלום בפניה בכתב לשירות הלקוחות. ביטול הזמנה לאחר יום עסקים ממועד ההזמנה יהיה כרוך בעלות של $5 ועלות החזרת ההזמנה לספק. לאחר קליטת ההזמנה במרכז הלוגיסטי בארה"ב הביטול יהיה כפוף למדיניות ההחזרה.
 12. מדיניות החזרות:
  מוצרים חדשים באריזה מקורית:
  ניתן להחזיר כל הזמנה מהחנות המקוונת ובשירות "קונים עבורך" במשך 365 ימים בשנה ולקבל החזר מלא עבור עלות העסקה ובתנאי שלא בוצע כל שימוש במוצר והוא ארוז באריזתו המקורית. על האריזה המקורית להיות שלמה וללא נזק חיצוני כלל. את המוצר/ים ניתן יהיה לשלוח באופן עצמאי למשרדי החברה אך באחריות הלקוח לוודא שהמוצר אכן הגיע למשרדי החברה.

 13. מוצרים שבוצע בהם שימוש ואריזתם המקורית נפתחה:

  1. במידה ובוצע שימוש במוצר ו/או הוא אינו באריזתו המקורית, ניתן להחזיר כל הזמנה מהחנות המקוונת ובשירות "קונים עבורך" באופן עצמאי ע"י הלקוח לארה"ב לספק. ההחזרה תהיה כרוכה בתשלום עבור המשלוח חזרה לארה"ב עפ”י מחירון העלויות של חברת השילוח בה יבחר להשתמש ועלות טיפול בהחזרה של $10.
  2. אישור ההחזרה יינתן ע"י הספק בהתאם למדיניות ההחזרות שלו.
  3. USHOPS אינה מבצעת שילוח חבילות לארה"ב.
  4. החזר כספי עבור החזרת המוצר לספק יהיה בגין המוצר בלבד ובהתאם למדיניות ההחזרות של הספק.​
 14. תנאי שימוש מוצרים מוחדשים: 
  1. ​​המוצרים המוחדשים שנמכרים באתר הינם מוצרים שהיו ברשות הצרכן והוחזרו ליצרן או למוכר. המוצרים נבדקו, תוקנו בהתאם לצורך והוצעו למכירה חוזרת.
  2. הגדרת מוצר: מוצר בקופסא פתוחה עם היתכנות לפגם קוסמטי באריזה. ייתכן ונעשה שימוש קל במוצר ואריזתו המקורית נפתחה, הוחלפה או ניזוקה קלות.
  3. התשלום כולל את מחיר המוצר, המרת מטבע, ביטוח ודמי טיפול במשלוח, מיסי ייבוא, עלות השילוח לארץ וההפצה עד בית הלקוח.
  4. המיסים כוללים את עמלות הסליקה ועמילות המכס. ייתכנו שינויים במיסוי במעמד שחרור החבילה.
  5. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות של חוסר במלאי, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, ניצור קשר עם הלקוח באמצעות דוא"ל בנוגע להמשך הרכישה.
  6. זמני אספקת ההזמנה עד לבית הלקוח תלויים בזמינות המלאי של הספק ובצירוף זמן המשלוח לארץ עפ"י סוג המשלוח שנבחר ע"י הלקוח.
  7. ניתן לבטל/להחזיר מוצרים מוחדשים בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים – מוצרים מוחדשים.​
 15. מדיניות ביטולים מוצרים מוחדשים: מאחר ומלאי המוצרים המוחדשים הינו מלאי זמין, ניתן לבטל כל הזמנה עד למועד בו היא נקלטה במרכז הלוגיסטי בארה"ב. הביטול יהיה כרוך בעלות של $5. ביטול הזמנה לאחר שנקלטה במרכז הלוגיסטי בארה"ב יהיה כפוף למדיניות ההחזרה של הספק ממנו נרכש המוצר.
 16. מדיניות החזרות מוצרים מוחדשים
  1. ​​ניתן להחזיר כל הזמנה של מוצרים מוחדשים בייבוא אישי תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת החבילה בארץ ע"י פניה בכתב לשירות הלקוחות. ההחזרה תתאפשר גם אם בוצע שימוש במוצר. על המוצר להגיע באריזה עימה הוא נשלח.
  2. ההחזרה תתבצע באופן עצמאי ע"י הלקוח לכתובת שתקצה החברה ביוקנעם.
  3. זיכוי כספי עבור החזרת המוצר יהיה עבור עלות המוצר והמשלוח לארץ בלבד ולא יכלול את מיסי הייבוא. זיכוי יועבר לאמצעי התשלום של הלקוח עד 7 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר בכתובת שהוקצתה להחזרתו.
  4. החזרת מוצר מוחדש בייבוא אישי שאינו תקין ואינו פועל תבוצע ע"י USHOPS. זיכוי מלא יועבר לאמצעי התשלום של הלקוח עד 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה בכתובת שהוקצתה להחזרתו.
  5. ניתן להחליף מוצר מוחדש שאינו תקין ואינו פועל במוצר חדש.​
 17. זמינות ותמחור המוצרים: USHOPS וספקיה משדרגת ומשנה ללא הרף, את מוצריה ושירותיה, על מנת לספק לך מוצרים ושירותים חדשים. USHOPS רשאית לשנות ו/או להפסיק להציע מוצרים ו/או שירותים ללא הודעה מוקדמת ללקוחות וייתכן כי מוצרים ייהפכו לבלתי זמינים גם לאחר ההזמנה. 
  כל מחיר של מוצר ו/או שירות יכול להשתנות ללא הודעה מוקדמת מראש.
 18. תיאור המוצר, תמחור, טעויות:
  1. ​​USHOPS משתדלת לדייק כמה שניתן ולהסיר כל טעות המופיעה באתרים.
  2. ואולם, USHOPS לא מתיימרת לומר כי תיאורים, תמונות, מחירים ותוכן אחר המופיעים באתרים חסינים מטעויות.
  3. בנוסף, מידות ומשקל של מוצר הינם משוערים בלבד. אם מוצר המוצע על ידי USHOPS אינו כפי שמופיע באתר, האפשרות היחידה העומדת בפניך היא להחזיר אותו בהתאם למדיניות ההחזרות שלנו. במידה ויש טעות, הן באתרים, הן באישור ההזמנה והן בעיבוד ההזמנה, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את הטעות ולחייב את המחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. האפשרות היחידה העומדת בפניך במקרה שטעות מסוג זה מתרחשת הינה לבטל את ההזמנה.​
 19. למי אנחנו מוכרים: USHOPS מוכרת מוצרים אך ורק לבוגרים מעל גיל 18. אם הנך מתחת לגיל 18 אתה רשאי להשתמש באתרים שלנו עם הורה ו/או אפוטרופוס. USHOPS שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות בשיקול דעתה הבלעדית במידה ואתה מתחת לגיל 18.
 20. אחריות: מוצרים שנמכרו במכירה ישירה מגיעים עם תעודת האחריות המקורית של היצרן ו/או ספק. USHOPS אינה מספקת תעודת אחריות או ייצוג כלשהוא ביחס למוצרים. מבחינת USHOPS, המוצרים נמכרים כמות שהם (AS IS) והינך מסכים לממש כל דרישה/תביעה בקשר לתעודת האחריות מול היצרן/הספק בלבד. 
  USHOPS איננה נושאת באחריות, בין מפורשת ובין משתמעת. פירושו של דבר הוא כי ל- USHOPS אין אחריות על סחירות, התאמה, בעלות, אבטחה וכולי, או כל מידע אחר באתר זה שאינו בהתאם לציפיותיך או צרכיך.
 21. הגבלת אחריות: USHOPS אינה אחראית על הפסדי רווח, הפסדי עסקי ו/או כל נזק, הן נזק מיוחד והן נזק עונשי, או כל תביעת צד ג', למעט תביעות בהתאם לתנאי שימוש אלו. ככל שהחוק מאפשר, האחריות של USHOPS תהיה מוגבלת לסכום המחיר ששולם עבור המוצר נשוא התביעה.
 22. תנאי תשלום: נכון להיום, USHOPS מקבלת הן כרטיסי אשראי בינלאומיים והן ישראליים מהסוגים: ויזה, MasterCard, ישרכארט ואמריקן אקספרס. USHOPS אינה מקבלת מזומנים, COD, העברות בנקאיות או המחאות אישיות. התשלום ל- USHOPS הינו תשלום שיקלי בלבד ולפי שער פייפאל פלוס 2%. USHOPS אינה מקבלת כרטיסים מסוג דיינרס. תנאי שימוש אלו כפופים לשינוי ו/או לתיקון בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי של USHOPS. במידה והמחיר המופיע באתר אינו נכון, התנאים הבאים חלים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון תקף ותחויב במחיר הנמוך. אם המחיר הנכון גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ניצור איתך קשר באמצעות דוא"ל לעדכן אותך לגבי המשך הרכישה, או נבטל את הזמנתך ונודיע לך על הביטול באמצעות דוא"ל. USHOPS אינה אחראית על טעויות חיוב אלא אם כן אתה מודיע לנו על טעות מסוג זה לא יאוחר משישים יום (60) מיום הרכישה.
 23. ביטוח: בהתאם לסעיף הפעלת ביטוח חבילות תחת "שירות ייבוא אישי" (7).
 24. אובדן חבילות דואר שליחים: בהתאם לסעיף אובדן חבילות תחת "שירות ייבוא אישי" (7).

7. שירות ייבוא אישי - 

 1. החשבון שלך: כשאתה שולח באמצעות USHOPS תתבקש לפתוח חשבון כחלק מתהליך הרכישה. הנך אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך ואתה נושא באחריות מלאה על כל פעילות המתרחשת בחשבון שלך. במידה ותאבד ו/או תשכח את השם משתמש ו/או הסיסמא שלך, תוכל לקבל סיסמא חדשה באתר או לפנות לל- USHOPS באמצעות טופס יצירת קשר ונשלח לך את המידע הנדרש באמצעות אימייל.
 2. כתובת בארה"ב: USHOPS תספק לך כתובת ב- HILLSIDE NEW JERSY לשם ישלחו כל המשלוחים שלך.​
 3. קבלה ומשלוח שירותים: USHOPS תספק שירותי משלוח עבורך הכוללים שירותי אריזה, אחסון ומשלוח לכתובתך בישראל.
 4. עלות המשלוח ההתחלתית ללא הנחות ומבצעים היא $14.9. עלויות המשלוח הרגילות מפורטות במחירון המשלוחים והשירותים הלוגיסטיים שמפורסם באתר בקישור זה
 5. חיובים: כמשתמש בשירות הייבוא האישי, הינך מאשר בזאת כי USHOPS תחייב את כרטיס האשראי שלך עבור שירותים אלו. על מנת לצפות במחירים העדכניים של שירותים אלה, אנא ראה מחירון שירות ייבוא אישי.
 6. מדידת חבילות: חבילות שמגיעות בשקיות רכות (soft bags) מוכנסות לתבנית מודולרית על מנת לבצע מדידה מדויקת עד כמה שניתן של פאות החבילה. תיתכן סטייה של כ-0.5 ס"מ בכל פאה וכ- 100 גרם במשקל החבילה. כל החבילות נמדדות ונשקלות ע"י מכונה אוטומטית. תיתכן סטייה במדידת החבילה עד כ-0.5 ס"מ לכל פאה ובמשקל של עד כ-100 גרם.
 7. תנאי משלוח ומדיניות:
  1. עלות המשלוח ההתחלתית ללא הנחות ומבצעים היא $14.9. עלויות המשלוח הרגילות מפורטות במחירון המשלוחים והשירותים הלוגיסטיים שמפורסם באתר בקישור זה. 
  2. מועד יציאת החבילה במשלוח מהיר יהיה כ-שלושה ימי עסקים ממועד התשלום עבור המשלוח ובמידה והמוצר/ים אינו/ם מצריך/ים אישורי ייבוא. מועד יציאת החבילה במשלוח אקונומי יהיה על בסיס מקום פנוי. USHOPS שומרת לעצמה את הזכות לבחור את אופן השילוח לארץ במשלוח אקונומי.
  3. ימי העסקים שלנו הינם יום ראשון עד יום חמישי, 09:00 עד 17:00, זמן ישראל.
  4. כל סוגי המשלוחים יבוצעו ע"י חברת שילוח מוכרות ובהתאם למועדי המשלוחים של אלו. 
   מועד יציאת החבילה מהמרכז הלוגיסטי יהיו בהתאם לסוג המשלוח שנבחר ובמידה והמוצר/ים אינו/ם מצריך/ים אישורי ייבוא.
  5. משלוח אקונומי מיועד לחבילות החל מ-0.5 קילו משקל פיזי או נפחי ומעלה. המשלוח אינו מיועד לחבילות המכילות זוג אחד בלבד של נעליים.
  6. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ו/או להחליף את חברת המשלוח לחברה אחרת הגובה אותו מחיר או מחיר שווה.
  7. כל הזמנה נשלחת מ- FOB Shipping Point
  8. בעלות על המוצרים מועברת בעת משלוח המוצר ואין ל- USHOPS אחריות על עיכובים או בעיות מרגע משלוח המוצר
 8. עמלות שחרור: 
  1. במשלוח מהיר ובמשלוח חסכוני מתחת ל- 15 קילו, עמלת שחרור החבילה מהמכס תהיה $3.5 עבור חבילה המכילה מוצרים בשווי של $75 ועד $999.99 ו- $75 עבור חבילה המכילה מוצרים בשווי של מעל $1000.
  2. במשלוח חסכוני מעל 15 קילו כל חבילה תהיה מחויבת בעמלת שחרור של $75.
  3. כל חבילה שתידרש לבדיקה בהתאם להחלטת המכס תחויב בעמלת שחרור בגובה $75 וללא קשר לעלות המוצרים בחבילה.
  4. שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה בנתב"ג יחויבו בעלות שחרור של 150.
 9. מיסים, מכס, מע"מ אגרות והיטלים: USHOPS אינה אחראית לא למיסים, מכסים, מע"מ, אגרות ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח על ידי הרשויות הישראליות. הינך האחראי הבלעדי להיטלים אלו ומחויב לפעול ע"פ הנחיות מכס ישראל בכל הקשור לגירעונות מס, קנסות, היתריי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול, אגרות, היטלים וכיוצ"ב. 
  שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה בנתב"ג יחויבו בעלות שחרור פרטני של 150₪.
 10. חישוב המיסוי: 
  1. בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, תחשיב המיסים יבוצע מסכום הכולל את עלות חשבונית הספק ו- $5 לכל קילו של החבילה.
  2. חישוב המיסוי יבוצע לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י מכס ישראל.
  3. הן במשלוח מהיר והן במשלוח חסכוני תקבע עלות המיסים הסופית במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ. זאת בהתאם לנוהל שחרור חבילות באמצעות חברות הבלדרות במשלוח מהיר ונוהל שחרור בסוג שירות "שילוח" במשלוח חסכוני ובהתאם לרשימון המכס.
  4. במשלוח מהיר ומשלוח חסכוני הפטור בייבוא אישי מתשלום מיסים הינו עבור מוצרים עד לעלות של $75. עבור מוצרים בעלות של $500 ומעלה יבוצע חיוב מיסים מלא לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
 11. ​​חישוב דמי משלוח: חישוב דמי משלוח נקבע בהתאם למשקל הפיזי או הנפחי של המוצר, הגבוה מבניהם. משקל נפחי נקבע על פי הכפלת האורך, הרוחב והגובה של החבילה בסנטימטרים וחלוקת התוצאה ב- 6000. לצורך המחשה בלבד: אם המשקל הפיזי של החבילה הינו 3 קילו וממדיה הינם 30*40*30 ס"מ, אזי המשקל הנפחי של החבילה הינו 6 קילו (30*40*30 / 6000). ​
 12. ​ביטוח:
  1. במשלוח מהיר - עסקאות שערכן הכולל (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) הוא עד $100 מבוטחות על ידינו ללא עלות נוספת. 
   עבור עסקאות שערכן מעל $100 ועד $5,000, תעריף הביטוח הוא 1% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) - החל מהדולר הראשון.
   עבור עסקאות שערכן מעל $5,000, ניתן לקבל תעריף מיוחד בתאום עם שירות הלקוחות. 
  2. במשלוח חסכוני במשקל עד 14.99 קילו – עסקאות שערכן הכולל  מעל $0.1 ועד $5,000, תעריף הביטוח הוא 2.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) - החל מהדולר הראשון.
   עבור עסקאות שערכן מעל $5,000, ניתן לקבל תעריף מיוחד בתאום עם שירות הלקוחות. 
  3. במשלוח חסכוני במשקל של 15 קילו ומעלה - עלות המינימום לביטוח היא $5 לחבילה.
   עסקאות שערכן הכולל מעל $0.1 ועד $5,000, תעריף הביטוח הוא 2.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) - החל מהדולר הראשון או- מינימום של $5.
   עבור עסקאות שערכן מעל $5,000, ניתן לקבל תעריף מיוחד בתאום עם שירות הלקוחות.
  4. ביטוח החבילות נתון לשיקול דעתו של הלקוח. בחירת תוספת התשלום עבור הביטוח תתבצע באופן עצמאי בשלב התשלום עבור משלוח החבילה.
  5. במקרה של תביעת ביטוח - ההשתתפות עצמית של הלקוח הינה ללא עלות לעסקה של עד $250.
   בין $250 - $500 - השתתפות עצמית של 30$.
   מעל ערך עסקה של $500 - ההשתתפות העצמית היא $75.
 13. כיסוי ביטוחי: כיסוי ביטוחי נכנס לתוקף ברגע שבו שולם הביטוח עבור החבילה במרכז הלוגיסטי שלנו בארה"ב ומסתיים במסירתה ללקוח ועם חתימתו על תעודת המשלוח. USHOPS לא תהיה אחראית על נזק עקיף שנגרם כתוצאה מנזק לחבילה.
 14. הפעלת פוליסת הביטוח:
  1. ​​יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתב עד יום עסקים ממועד קבלת החבילה.
  2. עם קבלת החבילה, יש לאתר נזקים במוצר ובקופסת המשלוח.
  3. יש לצלם את קופסת המשלוח ולאחר מכן את המוצר הפגום עצמו.
  4. יש להכין את הניירת הרלוונטית - תעודת המשלוח של דואר שליחים, חשבונית הרכישה והתמונות ולצרפן לפניה בכתב שתשלח לכתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות.
  5. הפעלת הביטוח כרוכה בתשלום השתתפות עצמית בגובה של עד $70.
  6. אנו נעביר לידכם את מלוא הפיצוי המועבר אלינו מחברת הביטוח. אם לא בוצע תשלום עבור ביטוח לא ניתן לבצע תביעת ביטוח לחבילה שניזוקה במשלוח.
  7. זמן הטיפול המקסימאלי בתביעת ביטוח הוא 21 ימי עסקים ממועד העברת כל המסמכים הנדרשים מהלקוח.​
 15. פוליסת הביטוח אינה מכסה את המוצרים הבאים: עתיקות, מוצרי יד שנייה ומחודשים, מוצרים קפואים, כלי נשק ותחמושת, דברי פורצלן, קרמיקה וזכוכית, חפצי אמנות, מוצר המכיל נוזלים מכל סוג שהוא.
 16. אובדן חבילות דואר שליחים: במקרה שחבילה לא נמסרה ללקוח/ה ע"י דואר שליחים ולאחר זמן סביר שבוצעו ניסיונות איתור החבילה ע"י מוקד השליחים האזורי, תועבר תביעת אובדן לפניות הציבור של דואר שליחים. זמן הטיפול המקסימאלי בתביעת אובדן הוא 21 ימי עסקים ממועד העברת כל המסמכים הנדרשים מהלקוח. דואר שליחים ו/או USHOPS לא יהיו אחראיים על נזק עקיף שנגרם כתוצאה מאובדן החבילה.
 17. הגבלת אחריות: USHOPS אינה אחראית על נזק שייגרם לחבילה שלך, למעט במקרים של זדון או רשלנות רבתי מאת USHOPS בשום מקרה, CHECKBOX LLC, מנהליהן, חברי הדירקטוריונים שלהן ועובדיהן (ביחד ולחוד), לא יהיו אחראים לנזק כלשהו, בין אם נזק מיוחד ו/או כללי, נזק עקיף ו/או נזק משני העולה משימוש בשירות ייבוא אישי. אם בית משפט או בית דין יקבעו כי חלק מסוים מסעיף זה הוא בלתי אכיף, אזי גובה האחריות יקבע ויוגבל לסכום הנמוך ביותר המותר על פי דין.
 18. בדיקת תכולת החבילה: בהתאם לחוקי ונהלי המכס של ישראל, כאשר חבילה מגיעה למרכז הלוגיסטי של החברה בארה"ב, מבוצעת בדיקה של תוכן החבילה (לצורכי תמחור המוצר המצוי בחבילה וקטלוגו בקטגוריית מכס הרלוונטית) והוצאת מסמכים (חשבונית, תעודת משלוח וכד'). למעט במקרים חריגים ובכפוף לדין החל, הבדיקה אינה כוללת פתיחה של אריזת המוצר.
 19. חבילות שלא בוצע עבורן תשלום:
  1. ​​חבילות שלא שולמו יאוחסנו לזמן מקסימאלי של 60 יום במרכז הלוגיסטי. בעת הבקשה לשליחה לארץ או החזרה לספק יידרש הלקוח לשלם עבור דמי האחסון. עלות האחסון היומית תחושב לפי הנוסחה הבאה: 
   ימי האחסון * משקל נפחי של החבילה * $0.35.
   התשלום המינימלי של אחסון הוא $1 ליום.
  2. חבילות שימצאו במרכז הלוגיסטי מעל ל- 60 יום יוגדרו כחבילות נטושות ללא דורשים ויועברו לגריסה.
  3. חבילות מעל ל- 60 יום במרכז הלוגיסטי יוסרו מהחשבון האישי של הלקוח/ה.​
 20. תנאי תשלום: נכון להיום, USHOPS מקבלת הן כרטיסי אשראי בינלאומיים והן ישראליים מהסוגים: ויזה, MasterCard, ישרכארט ואמריקן אקספרס. USHOPS אינה מקבלת מזומנים, COD, העברות בנקאיות או המחאות אישיות. התשלום ל- USHOPS הינו תשלום שיקלי בלבד ולפי שער פייפאל פלוס 2%. USHOPS אינה מקבלת כרטיסים מסוג דיינרס. תנאי שימוש אלו כפופים לשינוי ו/או לתיקון בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי של USHOPS. במידה והמחיר המופיע באתר אינו נכון, התנאים הבאים חלים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון תקף ותחויב במחיר הנמוך. אם המחיר הנכון גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ניצור איתך קשר באמצעות דוא"ל לעדכן אותך לגבי המשך הרכישה, או נבטל את הזמנתך ונודיע לך על הביטול באמצעות דוא"ל. USHOPS אינה אחראית על טעויות חיוב אלא אם כן אתה מודיע לנו על טעות מסוג זה לא יאוחר משישים יום (60) מיום הרכישה.
 21. מדיניות ביטולים והחזרות:
  1. ​​לא ניתן לבטל שירות של יבוא אישי לאחר ביצוע התשלום עבורו. 
  2. לפני ביצוע התשלום עבור שירות של יבוא אישי, ניתן להחזיר חבילה לספק ממנו רכשת את המוצר או לכתובת אחרת בארה"ב שנשלחה ע"י צד שלישי בשירות ייבוא אישי לכתובת האמריקאית בניו ג'רזי. השירות כרוך בעמלת טיפול המתחילה ב- $10. המחיר הסופי יקבע בהתאם לעלות המשלוח של חברת השילוח האמריקאית עימה עובדת USHOPS.
 22. SLA למענה על דוא"ל: שירות הלקוחות ייתן מענה בדוא"ל בימי ושעות הפעילות. המענה לדוא"ל יהיה עד שני ימי עסקים מלבד תקופות בהן ייתכן עומס על שירות הלקוחות. במקרה זה, זמן המענה על דוא"ל יכול להתארך ללא התחייבות על פרק הזמן.
 23. אובדן חבילות במרכז הלוגיסטי: USHOPS לא תהיה אחראית על נזק עקיף שנגרם כתוצאה מאובדן חבילה במרכז הלוגיסטי לרבות עליית מחיר המוצר/ים אצל הספק צד ג' של הקונה ו/או שינוי בתמחור של הספקים של USHOPS ו/או שינויים בתעריפי המכס.

8. שירותי נייד ופרטים ליצירת קשר - 

ייתכן כי אתר זה כולל שירותים מסוימים הזמינים דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך ("שירותי נייד") כמו היכולת להוריד תוכן לנייד או היכולת לבקש עדכוני הזמנה ומשלוח דרך הנייד. 
יודגש, כי בין ביצוע הזמנה באמצעות מכירה ישירה ובין באמצעות שירות ייבוא אישי, חובה עליך להציג את מספר הטלפון הנייד שלך. בנוסף, עלייך לספק את מספר הטלפון הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר. בשימושך בשירותי נייד, או בתתך את מספר הנייד כחלק מהפרטים ליצירת קשר, הנך מסכים כי אנו רשאים ליצור אתך קשר באמצעות SMS ו- MMS ושמידע מסוים אודות השימוש שלך בשירותי נייד יועבר אלינו.

9. זכות יוצרים -

 1. אלא אם כן נאמר אחרת באתרים, התוכן וכל חומר אחר המופיע באתר, הכולל, אבל לא מוגבל ללוגו של USHOPS - תמונות, מידע, תוכנה, מוסיקה, תיקים וכולי, שייכים ובבעלות של USHOPS או זכייניה או משתמשיה ומוגנים על ידי חוקי ארה"ב והחוק הבינלאומי.
 2. מוענק לך רישיון מוגבל לגשת ולהשתמש באתרים ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה חומרים מהאתרים לצורך איסוף מידע ולצרכים אישיים, כל עוד דבר זה נעשה לצרכים שאינם מסחריים. רישיון מוגבל זה כפוף לתנאי השימוש ואינו כולל הפעולות הבאות: 
  1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר.
  2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים.
  3. חלוקה או פרסום פומבי של חומרי האתר, תיקונים באתר ובחומרי האתר, כולו או חלקו. 
  4. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע. 
  5. הורדות של חלקי האתר או חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן. 
  6. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.
 3. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו, ללא אישור כתוב מאת USHOPS אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוענק בזאת.
 4. שימוש חורג באתר או בחומרי האתר מפר חוקים נוספים כגון חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי תקשורת ותקנות שהותקנו על פיהם.
 5. אלא אם נאמר במפורש, אין לראות בתנאי השימוש הללו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים כלשהם, בין על ידי השתק, השתמעות או אחר. הרישיון ניתן לביטול בכל זמן.
 6. מדיניות מפרים חוזרים: בהתאם ל-United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) וחוקים רלבנטיים אחרים, USHOPS אימצה לעצמה מדיניות בה היא יכולה על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל מנויים ומחזיקי חשבונות אם הם מפרים חוזרים. בנוסף USHOPS יכולה להגביל את הגישה לאתר או לבטל חשבונות של מנויים שהפרו זכויות יוצרים של אחרים, גם אם זו הייתה הפרה ראשונה.
 7. תלונות זכויות יוצרים: הנך מוזמן להגיש תלונה לנציג המיועד, כמפורט להלן, במידה ואתה מרגיש כי יש באתר הפרת זכויות יוצרים שלך: 
  שם הנציג המיועד - Att. Sharon Donenfeld 
  כתובת מען להגשת התלונה:

473 Mundet place
Hillside
NJ 07205-1115

מספר טלפון: 973.253.3800+
מספר פקסימיליה: 208.275.7535 
כתובת דוא"ל: sharon@usaddress.com 

ראה 17 U.S.C. §512(c)(3) של ה-United States Code לדרישות לתלונה תקינה. חשוב לדעת כי ניתן להעביר את המידע הרשום בתלונתך לאדם שאתה טוען שהפר זכויות היוצרים. עצם הגשת התלונה מהווה הסכמתך להעברה הנ"ל.
בנוסף, קח בחשבון כי תהיה אחראי על כל מצג שווא המופיע בתלונתך ותישא באחריות כל נזק ושכר טרחה, בין אם שלנו ובין של האדם שאתה טוען שהפר את זכויות היוצרים, שנגרמו עקב מצג השווא והסרת או שלילת גישה לכל חומר עקב מצג השווא.
אנחנו רשאים להודיע על הפרות של זכויות יוצרים למשתמשים שלנו, בין אם על ידי הודעה כללית באתר, משלוח מכתב דרך האימייל ובין אם ע"י שליחת מכתב בדואר רגיל לכתובות של המשתמשים שלנו המופיעות ברשומותינו.

10. סימני מסחר -

 1. USHOPS וכן שאר שמות מוצרים ושירותים, לוגואים וסיסמאות של USHOPS שיכולים ועלולים להופיע באתרים, הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של USHOPS ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת USHOPS או מאת בעל סימן המסחר המתאים.
 2. לא ניתן להשתמש בתגי מטא (meta tags) או טקסט מוסתר אחר שמשתמש בשם USHOPS או כל שם או סימן מסחר אחר של USHOPS בלי אישור בכתב מאת USHOPS.
 3. בנוסף, לא ניתן להשתמש או להעתיק את המראה והצורה של האתרים, כולל כל הכותרות של האתרים, נוסח האתרים, אייקונים וכולי ללא אישור בכתב מאת USHOPS.
 4. כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות המוזכרים באתרים, שייכים לבעליהם. על אף ש- USHOPS מזכירה או מפרסמת מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר, שמו המסחרי של היצרן או בכל דרך אחרת, היא אינה ממליצה בשום פנים ואופן על מוצרים או שירותים אלו.

11. קישורים - 

 1. ברשותך רישיון מוגבל ולא בלעדי ליצור קישור לאתרים שלא למטרות מסחר כל עוד קישור זה אינו מייצג את USHOPS או מוצריה באופן שקרי או שלילי ובלבד שהאתר הכולל בתוכו את הקישור אינו כולל חומר למבוגרים בלבד, חומר בלתי חוקי, או כל חומר אחר שהוא פוגע, מטריד או מציק.
 2. רישיון מוגבל זה ניתן לביטול בכל זמן.
 3. לא ניתן להשתמש בלוגו של USHOPS או בכל גרפיקה אחרת שבבעלות USHOPS לקישור לאתרים ללא אישור בכתב מאת USHOPS.
 4. בנוסף, לא ניתן למסגר שום סימן מסחר של USHOPS, הכולל תמונות וגרפיקה המופיעות באתר ותוכן וניסוח של טקסט המופיעים באתר ללא אישור בכתב מאת USHOPS.
 5. למעט מה שנאמר לעיל, לא ניתן לך שום רישיון, בין על ידי השתמעות ו/או על ידי השתק ובין אם בכל דרך אחרת לאיזה שהוא פטנט, סימן מסחר וזכויות יוצרים של USHOPS ושל צדדים שלישיים.
 6. USHOPS אינה טוענת, מציגה ו/או נושאת באחריות לאיכות, תוכן, מהות ואמינות של אתרים הנגישים באמצעות קישורים באתרי USHOPS או אתרים שונים, בהם יש קישורים לאתרי USHOPS.  אתרים אלו אינם בשליטתה של USHOPS ו- USHOPS אינה אחראית לתוכן של אתרים אלו או כל תיקון ושינוי המתבצע באתרים אלו. USHOPS מספקת קישורים אלו לצורך נוחות בלבד והכללת קישור מסוים אינה רומזת על אימוץ או המלצת USHOPS לאתר זה או לתוכן הכלול בתוכו.
 7. ביציאתך מהחיבור לאתרים, היה מודע לכך כי תנאי השימוש כבר לא חלים עליך.

12. תוכן צד שלישי -

 1.  USHOPS רשאית לאפשר או לספק תוכן של צד שלישי באתרים והינה רשאית לאפשר או לספק קישורים לאתרים צד שלישי כשירות לאלו המעוניינים במידע זה.
 2.  USHOPS אינה מפקחת ואין לה שום שליטה על תוכן צד שלישי או אתרים של צד שלישי. USHOPS אינה ממליצה או מאמצת תוכן צד שלישי באשר הוא ואינה יכולה להבטיח דבר לגבי אמיתות תוכן צד שלישי.
 3. USHOPS אינה מייצגת או מבטיחה מידע כלשהו הכלול בתוכן אתרי צד שלישי ואינה לוקחת על עצמה את האחריות לתקן או לעדכן תוכן צד שלישי. משתמשים בתוכן צד שלישי עושים כך באחריותם בלבד.

13. פרסומות ומוצרי ושירותי צדדים שלישיים - 

USHOPS רשאית לאפשר פרסומות ו/או תוכן אחר מאת צדדים שלישיים על האתרים והיא רשאית לאפשר או לספק מידע או קישורים למוצרי ושירותי צדדים שלישיים. הקשרים וההתכתבויות שלך עם צדדים שלישיים וכל התנאים והצהרות הקשורים לקשרים אלו הינם בינך ובין צד השלישי בלבד. USHOPS אינה אחראית לנזק או הפסד כלשהו עקב עיסוקך עם צדדים שלישיים המופיעים באתרים.

14. תנאי התנהגות של המשתמש -

על ידי שימוש באתרים הנך מסכים להימנע מ:

 1. שימוש באתרים ו/או באזורים אינטראקטיביים בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתרים.
 2. לאסוף ו/או לשמור כתובת אימיילים של אחרים ו/או פרטים אחרים מהאתרים ו/או מהאזורים האינטראקטיביים בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך אימיילים בלתי רצויים או התקשרויות בלתי רצויות.
 3. להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ו/או האזורים האינטראקטיביים ולהוציא מידע.
 4. להשתמש בסקריפטים אוטומטיים לצורך איסוף מידע.
 5. להירשם ביותר משם משתמש אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהיא.
 6. לחקות אדם או ישות כלשהיא ו/או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת.
 7. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים.
 8. לשדל מידע אישי מאת אנשים מתחת לגיל 18, ו/או לשדל סיסמאות ו/או מידע מזהה לצורך מסחרי או לצורך בלתי חוקי.
 9. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת USHOPS.
 10. לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים שאנו מפעילים.
 11. לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתרים (הכולל אזור אינטראקטיבי) שאינך מורשה להיכנס אליו.
 12. להתעסק בהטרדה, איומים או התנהגות שיש בה משום הטרדה כלשהיא.

USHOPS אינה אחראית להתנהגות המשתמשים באתרים. כמו כן, USHOPS אינה אחראית לכל נזק או הפסד כתוצאה מהתנהגות כזו. על אף ש- USHOPS אינה חייבת לפקח או לסנן התנהגות כלשהי העולה באתרים או באזורים האינטראקטיביים USHOPS שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר, לסנן או לערוך התנהגות כלשהיא המופיעה באתרים, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת מראש. 
USHOPS אינה מאשרת או מאמצת פגישות או אירועים שפורסמו על ידי משתמשים וממליצה לפעול בזהירות לפני יצירת קשר עם אדם כלשהוא שאינו מוכר. 
כל שימוש באתרים או באזורים האינטראקטיביים בניגוד להוראות אלו מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול לגרום, בין היתר, לביטול או השעיית זכויותיך לשימוש באזורים אינטראקטיביים ו/או באתרים.

15. מידע רישומי ואבטחת חשבון - 

בשימוש באתרים, הנך מסכים: 

 1. לספק מידע מדויק, מעודכן ומלא אודותיך ככל שנדרש בטפסי הרישום שבאתרים ("מידע רישומי"). 
 2. לשמור על סודיות של סיסמתך וזהותך ולא לחלק מידע זה עם אף גורם זר. 
 3. לשמור ולעדכן את המידע הרישומי וכל מידע אחר שסיפקת ל- USHOPS שיהיה מדויק, עדכני ומלא. 
 4. לקבל את כל הסיכונים הכרוכים בכניסה בלתי מורשית למידע רישומי ומידע אחר שסיפקת ל- USHOPS.

16. קבלת דיוור - 

ביצוע רישום באתר ו/או רישום לקבלת הדיוור בדואר אלקטרוני על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] ו/או דיוור ישיר ו/או הודעות מוקלטות [IVR] מהחברה או כל חברה הקשורה בה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] ו/או דיוור ישיר ו/או הודעות מוקלטות [IVR] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, על ידי ביצוע הסרה מרשימת התפוצה (unsubscribe) מתוך האימייל המתקבל או בפנייה למפעילי האתר באמצעות טופס יצירת קשר.

17. פיצויים -

הנך מסכים להגן ולפצות את USHOPS ואת סניפיה, קבלניה העצמאיים, ספקי שירותיה, יועציה, עובדיה, דירקטורים שלה וסוכניה, נגד כל תביעה, נזק, עלויות, הוצאות, שכ"ט, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש כלשהו שאתה מפרסם, שומר או מעביר דרך האתרים או האזורים האינטראקטיביים. פיצויים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לתביעות אמתיות ו/או פוטנציאליות ו/או דרישות תשלום נגד USHOPS, סניפיה, קבלניה העצמאיים, ספקי שירותיה, יועציה, עובדיה, דירקטורים שלה וסוכניה, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש שאתה פרסמת, התנהגותך, הפרות של תנאי השימוש או של זכויות של צד שלישי כלשהוא.

18. DISCLAIMER -

אלא אם כן נאמר בכתב באופן מפורש אחרת על-ידי USHOPS, האתרים, חומרי האתר הכלולים בתוך האתרים (הכולל כל תכני משתמש) וכל השירותים המסופקים בקשר לאתרים הללו ("השירותים"), הינם מסופקים באופן AS IS ללא שום ביטוח אחריות.  
USHOPS, סוכניה וזכייניה מכחישים במפורש כל ביטוח אחריות הכולל אבל לא מוגבל לאחריות לסחירות, תיאום למטרה מסוימת, בטחון, בעלות, אי-הפרת זכויות ו/או כי כל המידע על האתר הזה מתאים לכל צרכיך או ציפיותיך. 
USHOPS אינה מבטיחה ואינה מצהירה בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, ביחס לדברים הבאים: 

 1. שימוש באתר, עיכובים או הגבלות של האתר.
 2. ביצועי המערכת והשפעות על/או נזקים לתוכנה ולחמרה הקשורים לשימוש באתר. 

USHOPS לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שנגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק וכולי שהועברו דרך האתר. 
מלבד המתחייב על פי חוק, USHOPS אינה אחראית להפסדים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, פעולות או מחדלים של צד שלישי, הכולל אבל לא מוגבל לספק האינטרנט שלך. 
USHOPS אינה אחראית להתנהגות, בין אם אונליין ובין אם לאו, של משתמשי האתר או השירותים והנך האחראי הבלעדי לאינטראקציה עם אנשים אחרים. סקירת מוצרים והערות הינם דעות של המשתמשים המפרסמים בלבד ו- USHOPS אינה מאמצת או מאשרת סקירות או הערות אלו. 
USHOPS אינה אחראית לטעויות כתיב או השמטות בקשר לתמחור, טקסט או צילום. 
בעוד ש- USHOPS משתדלת לאבטח את הגישה ואת השימוש באתרים, USHOPS אינה יכולה להתחייב או להצהיר כי אתריה נקיים מווירוסים או רכיבים אחרים. על כן, עליך להשתמש בתוכנות מוכרות לצורך אבחון וניקוי ווירוסים בעת הורדות. 
USHOPS שומרת לעצמה את הזכות לשנות תוכן כלשהוא המצוי באתרים ולשנות את השירותים שבאתרים בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

19. אחריות מוגבלת -

USHOPS, הדירקטורים שלה, חבריה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים על כל נזק ישיר, מיוחד, תוצאתי, עקיף או כל נזק אחר הכולל אבל לא מוגבל להפסדי רווח או הפסדי מידע, בין אם על ידי מעשה בחוזה, נזק (הכולל אבל לא מוגבל לרשלנות) או אחר, העולה ביחס לשימוש או אי יכולת להשתמש באתרים, שירותים, תוכן משתמש או חומרי האתר המצויים באתר. נזקים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לנזקים שנגרמו עקב הסתמכויות של משתמשים על מידע באתר או עקב טעויות, השמטות, מחיקות של תיקים או אי-מיילים, ווירוסים, עיכובים שונים, גניבה, השמדה, כניסה בלתי מורשית לתוכנות, רשומות ושירותי USHOPS. סך כל האחריות של USHOPS, בין אם על ידי חוזה, ביטוח, נזק או כל עילה אחרת, אינה יכולה, בשום פנים ואופן, לעלות על התשלום שאתה משלם ל- USHOPS עבור גישה או שימוש באתר.

20. ברירת הדין ופורום -

תנאי שימוש אלו והשימוש באתר מוסדרים ונשלטים על ידי חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב (חוקים פדראליים) החלים על הסכמים שנעשו ושאמורים להתבצע בתוך מדינת ניו ג'רזי, מבלי להזדקק לדיני וחוקי ברירת הדין שלה. ה- UN Convention on the International Sale of Goods לא יחול על מכירת מוצרים באמצעות USHOPS.

21. בוררות -  

 1. הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד במנהטן שבניו יורק או בתל-אביב לפי בחירתך בפני בורר יחיד בהתאם לתקנות ה-American Arbitration Association. במידה והבוררות תתנהל בארה"ב ובהתאם לתקנות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית שהן בתוקף ביום הגשת בקשה לבוררות ("התקנות").
 2. ללא קשר למיקום הבוררות, הבורר יחיל את חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב כפי שנאמר לעיל בסעיף 18 והחוק הישראלי לא יחול, למעט כפי שנאמר להלן באופן מפורש.
 3. דרישה לבוררות חייבת להתקבל תוך שנה אחת (1) לאחר הולדת הטענה או העילה.
 4. במידה והצדדים אינם מסכימים על מינוי בורר תוך 30 יום לאחר הדרישה הנ"ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.
 5. כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה העברית או האנגלית, לפי בחירתך.
 6. אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך להגיש תביעה ייצוגית נגד USHOPS, סניפיה וחבריה, בקשר לתנאי שימוש הללו.
 7. הבורר יישם את הדין החל בהתאם לסעיף 21 לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
 8. דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבון USHOPS.
 9. במידה והבוררות תתנהל בישראל הצדדים מסכימים כי אין זכות ערור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן.
 10. פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה"ב בניו יורק (במידה והבוררות תתנהל בארה"ב) או בית המשפט הישראלי בתל-אביב (במידה והבוררות תתנהל בישראל). על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה"ב או חוק הבוררות, תשכ"ח, 1968, לפי העניין.
 11. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.

22. וויתור על חבר מושבעים -

אתה ו- USHOPS מוותרים בזאת על קיום משפט על ידי חבר מושבעים בכל הקשור לסכסוך בתנאי השימוש אלו, הזמנות שלך או כל עסקה בינך ובין USHOPS.

23. סיום -

על אף תנאי שימוש הללו, USHOPS שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולסיים את רישיונך להשתמש באתרים ולחסום ו/או למנוע ממך לגשת ולהשתמש באתרים.

24. הפרדה -

אם סעיף כלשהוא בתנאי שימוש אלו נחשב בלתי חוקי, שאינו ניתן לאכיפה ובטל מסיבה כלשהיא, אזי סעיף זה יחשב כנפרד מתנאי השימוש ויוצא מתנאי שימוש אלו ולא ישפיע על תקיפות הסעיפים הנשארות האחרים.

25. הודעות -

הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יהיו בכתב וישלחו באמצעות:

 1. אימייל.
 2. דואר.
 3. משלוח אישי על ידי שליח בינלאומי.

26. שלמות ההסכם -

תנאי השימוש אינם ניתנים לשינוי או תיקון על ידי שימוש במסמכים נוספים אחרים המתיימרים להיות הסכמים בין הצדדים. כל ניסיון לשנות או לתקן את תנאי השימוש או להכניס הזמנה למוצרים או שירותים הכפופה לתנאי שימוש נוספים - בטל.

27. כוח עליון -

USHOPS אינה אחראית לעיכוב ו/או לאי משלוח כתוצאה ממעשה עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של USHOPS.

28. וויתור - 

אי דרישת USHOPS לקיים סעיפים מתנאי השימוש בצורה מדוקדקת אינו מהווה וויתור של זכויותיה או תיקוניה.

29. שאלות ופרטים ליצירת קשר - 

שאלות או הערות אודות האתרים או תנאי השימוש יופנו ל- USHOPS באמצעות טופס יצירת קשר או ע"י יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של USHOPS.